ข่าววันที่ 15 มกราคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 354 คน แบ่งบัน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
    
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน 
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๓ อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved