ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 64 คน แบ่งบัน
พิธีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๔๖๑
    


เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานใน
พิธีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๔๖๑ 
ให้กับหน่วยและสมาชิก ณ หน้า บก.บชร.๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved