ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 128 คน แบ่งบัน
พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ.
    


เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ. ที่สอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ณ บก.บชร.๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved