ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 101 คน แบ่งบัน
พิธีปล่อยแถว จุดบริการประชาชน จว.ส.ท.
    


วันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการปล่อยแถว 
จุดบริการประชาชน จว.ส.ท. และให้แนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงวันหยุดขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved