ข่าววันที่ 29 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 123 คน แบ่งบัน
กิจกรรม "ลาทีปีไก่เริ่มใหม่ปีจอ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"
    


เมื่อ ๒๘ ธ.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรม "ลาทีปีไก่เริ่มใหม่ปีจอ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑" 
ณ สนามหน้า ร้อย.บก.บชร.๓ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ 
ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมให้กำลังพลร่วมสนุกมากมาย 
อาทิ ปาโป่ง ล้วงไหพาโชค จับรางวัล ฯลฯ เป็นต้นผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved