ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 111 คน แบ่งบัน
กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จว.ส.ท.
    


เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. คุณขวัญใจ จิตตานนท์ 
ประธานชมรมแม่บ้าน บชร. ๓ เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑ ราย คือ นายสวน มาก่อ 
ณ ม.๑๒ ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท. , โดยมี ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน 
ในการนี้ กกล.รส.จว.ส.ท. โดย หมู่.รส. ฯ อ.ศรีสัชนาลัย ร่วมกับ อบต.บ้านตึก ได้ดำเนินการสร้างบ้าน
ผู้รายได้น้อยให้กับ นายสวน มาก่อ ซึ่งเป็นอดีตทหารผ่านศึก และมีฐานะยากจน 
ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๐ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved