ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 45 คน แบ่งบัน
การประชุมใหญ่ สอ.บชร.๓ ประจำปี ๒๕๖๐
    


เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการประชุมใหญ่ สอ.บชร.๓ 
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ แหล่งสมาคม พัน.ขส.๒๓ บชร.๓

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved