ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 92 คน แบ่งบัน
ผบ.บชร.๓ ให้โอวาทผู้เข้าร่วมการทดสอบ ชป.นทล.บชร.๓
    

เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้โอวาท ผู้เข้าร่วมการทดสอบ ชป.นทล.บชร.๓ 
ณ หน้า บก.บชร.๓ จำนวน ๖๐ นายผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved