ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 86 คน แบ่งบัน
รับคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.
    


เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ ผอ.กอง สบ.ทบ. หัวหน้าชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ. 
ได้ทำการตรวจแนะนำ, ชี้แจง และตอบปัญหาข้อซักถาม ให้กับหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ อาคารอเนกประสงค์
 บชร.๓ โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) และ พ.อ.วิษณุ วิจิตพงษา ผบ.ศคบ.บชร.๓ 
ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นชุดตรวจได้เดินทางไปตรวจคลังเก็บ สป.แบบพิมพ์ (พัน.สบร.๒๓ บชร.๓)ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved