ข่าววันที่ 18 ธันวาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 47 คน แบ่งบัน
พิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอก ในสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ธัฐธร ศรศาสตร์ปรีชา เสธ.ทน.๓ เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอก
ในสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ 
โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ผู้แทน ผบ.บชร.๓ , ผบ.พัน.นขต.บชร.๓ พร้อมกำลังพล 
และทหารใหม่ ทั้ง ๗ หน่วยฝึก ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เข้าร่วมพิธี


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved