ข่าววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 110 คน แบ่งบัน
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ รับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ”
    


เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๐ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จว.พ.ล. 
จัดทำโครงการตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการนี้ ทภ.๓ ร่วมทั้ง บชร.๓ 
จัดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ (ทหารใหม่) พร้อมทั้งผู้ควบคุม และกำลังพลของหน่วย 
เข้ารับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ” ภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในรัชกาลที่ ๙ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส พิษณุโลก (โคกช้าง) 
เพื่อส่งต่อและหล่อเลี้ยงพลังใจให้คนไทยทั้งประเทศ
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved