ข่าววันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 94 คน แบ่งบัน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓
    


เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สนามร้อย บก.บชร.๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved