ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 121 คน แบ่งบัน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่
    


เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๐ พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่หน่วยฝึกท่ี ๑, ๒
ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved