ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 48 คน แบ่งบัน
กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
    


เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved