ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 92 คน แบ่งบัน
การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓
    


ห้วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ พ.ย. ๖๐ ชุด ชป.นทล. ทำการทดสอบ ร่างกาย ๔ สถานี , เดินเร่งรีบ ๑๒ กม. , 
ทดสอบยิงปืนด้วยกระสุนจริง และทดสอบความรู้ทางด้านกฏหมาย

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved