ข่าววันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 67 คน แบ่งบัน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
    


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400036 หน่วยบัญชาการช่วยรบที่ 3
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved