ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 174 คน แบ่งบัน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓
    


เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๐ บชร.๓ และ นขต.บชร.๓ 
ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved