ข่าววันที่ 08 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 133 คน แบ่งบัน
ประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย บชร.๓
    


เมื่อ ๓ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ 
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมประเพณีลอยกระทง 
สืบสานประเพณีไทย ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved