ข่าววันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 99 คน แบ่งบัน
ทอดกฐินสามัคคี บชร.๓ ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
    เมื่อ ๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ 
ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ พร้อมกำลังพลและครอบครัว บชร.๓ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวังมะสระ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved