ข่าววันที่ 01 พฤศจิกายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 123 คน แบ่งบัน
ตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง ๔ หน่วยฝึก
    


ห้วง ๓๐ - ๓๑ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคณะ 
เดินทางตรวจเยี่ยมความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้ง ๔ หน่วยฝึก


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved