ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 147 คน แบ่งบัน
พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน
    


เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน
โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ร่วมในพิธี ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved