ข่าววันที่ 22 กันยายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 311 คน แบ่งบัน
พิธีเชิดชูเกียรติ และประดับเครื่องหมายยศผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
    
เมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ
และประดับเครื่องหมายยศผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved