ข่าววันที่ 14 กันยายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 145 คน แบ่งบัน
ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป
    


เมื่อ ๑๓ ก.ย.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ได้ตรวจเยี่ยม การฝึกตามหน้าที่และวิชาทหารทั่วไป 
ของหน่วย นขต.บชร.๓ ณ พื้นที่ตั้งของหน่วยฯ นั้นๆ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved