ข่าววันที่ 03 ตุลาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 180 คน แบ่งบัน
งบทดลอง บชร.3
    
งบทดลอง บชร.3 

งบทดลอง.บชร.3 ประจำเดือน ต.ค.59
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved