ข่าววันที่ 30 สิงหาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 98 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๐ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ และคณะ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) และกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ จว.ส.ท. ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๐ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ และคณะ 
ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) และกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน 
ในพื้นที่ จว.ส.ท. ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved