ข่าววันที่ 21 สิงหาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 151 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๐ คณะ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จำนวน ๓๕๐ คน เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล ณ พื้นที่เลี้ยงแพะ พน.สบร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๐ คณะ คุณครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จำนวน ๓๕๐ คน 
เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล 
ณ พื้นที่เลี้ยงแพะ พัน.สบร.๒๓ บชร.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved