ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 234 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บก.บชร.๓ โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน
    


เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บก.บชร.๓ 
โดยมี พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved