ข่าววันที่ 15 สิงหาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 161 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง จว.พ.ล.
    


เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ณ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง จว.พ.ล.


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved