ข่าววันที่ 27 มิถุนายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 149 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ได้กำหนดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๖๐ โดยให้กำลังพลสำรองเข้ารายงานตัวพร้อมบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน
    


เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ได้กำหนดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๖๐ 
โดยให้กำลังพลสำรองเข้ารายงานตัวพร้อมบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ 
โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved