ข่าววันที่ 27 มิถุนายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 109 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดการอบรมทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธาน
    


เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดการอบรมทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.๓ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธาน


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved