ข่าววันที่ 27 มิถุนายน 2560   จำนวนผู้อ่าน 92 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ พัฒนาสาธารณูปโภค ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน
    เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบ พัฒนาสาธารณูปโภค ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved