ข่าววันที่ 16 มีนาคม 2560   จำนวนผู้อ่าน 139 คน แบ่งบัน
เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓
    


เมื่อ ๑๖ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓
ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved