ข่าววันที่ 28 ตุลาคม 2558   จำนวนผู้อ่าน 41 คน แบ่งบัน
ทกสอบระบบ
    
ผู้ประกาศข่าว :
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved