ข่าววันที่ 03 พฤศจิกายน 2557   จำนวนผู้อ่าน 244 คน แบ่งบัน
มทภ.๓ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ ตรวจเยี่ยม บชร.๓
    

                พล.ท.สาธิต  พิธรัตน์  แม่ทัพภาคที่ ๓ และ คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมทางการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓    
ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ 


   

   


ผู้ประกาศข่าว :
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved