ข่าววันที่ 03 พฤศจิกายน 2557   จำนวนผู้อ่าน 261 คน แบ่งบัน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการประจำเดือน พ.ย. ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
    
         เมื่อ ๓ พ.ย.๕๗ พ.อ.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ร่วมประชุม หน.ส่วนราชการประจำเดือน พ.ย. ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีเข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน

   

   

ชมรูปภาพทั้งหมด คลิ๊ก!
ผู้ประกาศข่าว :
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved