ข่าววันที่ 23 ตุลาคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 228 คน แบ่งบัน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคุณประภาศรี แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้นำข้าราชการและแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ไปร่วมงานทอดกฐินกองทัพภาคที่ ๓ ณ วัดสุนทรประดิษฐ์
                  เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคุณประภาศรี แป้นแก้ว ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ได้นำข้าราชการและแม่บ้านกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ไปร่วมงานทอดกฐินกองทัพภาคที่ ๓ ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ 
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

   

   
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved