ข่าววันที่ 23 ตุลาคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 287 คน แบ่งบัน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช
                    เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๕๗ พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ คุณประภาศรี แป้นแก้ว  นายทหารและแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

    

    

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved