ข่าววันที่ 14 ตุลาคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 253 คน แบ่งบัน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคณะตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเด็กชายวรรธนะ คำอินทร์ ซึ่งพิการ(แขนด้วนทั้งสองข้างแต่กำเนิด) อายุ ๑๐ ปี
    
                   พล.ต.จรูญ  แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ และคณะตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเด็กชายวรรธนะ   คำอินทร์  ซึ่งพิการ (แขนด้วนทั้งสองข้างแต่กำเนิด) อายุ ๑๐ ปี  เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๗

    


ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved