ข่าววันที่ 02 ตุลาคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 395 คน แบ่งบัน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.บชร.3
                เมื่อวันที่ ๒ ต.ต.๕๗ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.บชร.๓ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีลงนาม
พิธี รับการบังคับบัญชา ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


   

   

   
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved