ข่าววันที่ 21 พฤษภาคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 405 คน แบ่งบัน
ทดสอบฟันของคุณถูกกรดกัดเซาะไปแล้วแค่ไหน
     คุณอาจจะไม่เชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคอยู่ทุกวันสามารถกลายสภาพเป็นกรด และบ่อนทำลายฟันของคุณให้ย่อยยับลงไปได้ ทุกเมื่อที่ฟันสัมผัสกับกรด เคลือบฟันจะถูกกัดเซาะ ทุกครั้งที่แปรงฟัน เคลือบฟันจะค่อยๆ บางลงตามเวลาที่ผ่านไป ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกัดเซาะโดยกรดซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ disappointed 1. พฤติกรรมการบริโภคโดยทั่วไปของคุณเป็นอย่างไร ก. ฉันกินจุบจิบตลอดวัน ข. ฉันกินมื้อใหญ่วันละ 3 มื้อ และมีอาหารว่างบ้างนิดหน่อย ค . ฉันกินแก่ 3 มื้อหลัก และไม่มีของว่างระหว่างมื้อ 2. มื้อเช้าของคุณมีผลไม้รวมอยู่ด้วยหรือเปล่า ก. เกือบทุกวันเลย ข. บางครั้งบางคราว ค. แทบจะไม่ 3. ในตอนเช้า คุณมักจะแปลงฝันช่วงไหน ก. ทันทีหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ ข. ประมาณ 20 นาทีหลังอาหารเช้า ค. หลังจากตื่นนอนหรือ 1 ชั่วโมงหลังอาหาร 4. คุณดื่มน้ำอัดลมยังไง ก. ฉันดื่มจากแก้วหรือกระป๋อง และกลั้วอยู่ในปากสักแป๊บก่อนกลืน ข. ฉันจิบที่ละนิด ค. ฉันดื่มจากหลอด 5. คุณปรุงรสอาหารด้วยน้ำมะนาว น้ำสมสาบชู หรือซอส บ่อยแค่ไหน ก. ทุกครั้งที่มีให้ปรุง ข. บ่อยๆ ค. นานๆ ครั้ง วิธีให้คะแนน ข้อ ก. ข้อละ 1 คะแนน ข้อ ข. ข้อละ 2 คะแนน ข้อ ค. ข้อละ 3 คะแนน 5 -8 คะแนน คุณมีความเสี่ยงสูงที่ฟันจะถูกทำลายโดยกรด ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกิรการดื่มอย่าง เช่นกินอาหารว่างให้น้อยลง ดื่มนมหลังจากรับประทานอาหารมื้อหลักและดื่มน้ำอัดลมจากหลอด 9 – 12 คะแนน คุณมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับอันตรายจากกรดในอนาคต เปลี่ยนของว่ามาเป็นอาหารจำพวกที่เป็นมิตรกับเคลือบฝัน เช่น ของที่ทำจากนม ถั่ว เลี่ยงอาหารที่เหนียวหนึบหรือมีน้ำตาลสูง ถ้ายังตัดใจจากน้ำอัดลมไม่ได้ควรดื่มจากหลอดแทนดื่มจากแก้วหรือกระป๋องโดยตรง 13 – 15 คะแนน อาหารการกินและการใช้ชิวิตของคุณค่อนข้างเป็นมิตรกับฟัน แต่ก็ควรเฝ้าระวังอาการเคลือบฟันถูกทำลายโดยการไปพบทันตแพทย์สม่ำเสมอ และใช้แปรงสัฟันที่มีขนแปรงนุ่มหรือแข็งปานกลางsneaky
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved