ข่าววันที่ 21 มกราคม 2557   จำนวนผู้อ่าน 283 คน แบ่งบัน
ลูกจ้างกระทรวงวัฒนธรรมเฮได้ปรับเพิ่มเงินเดือน มีผล 1 ก.พ.
      

วันที่ 20 มกราคม นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการประชุมผู้บริหารระดับสูง วธ.เร็วๆ นี้ หลังจากพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ วธ.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักปลัด วธ.ไม่ได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนมานานแล้ว โดยเฉพาะในหลายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ไม่ยอมปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานขับรถและลูกจ้าง


ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 เพื่อปรับขึ้นอัตราค่าจ้างเหมาลูกจ้างในส่วนภูมิภาคที่ประจำอยู่ สวจ.ทั่วประเทศ โดยจะมีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานทั้งหมด 4 ตำแหน่ง ได้แก่


1.พนักงานขับรถ จาก 9,000 บาท เป็น 9,600 บาท แต่ถ้ามีประสบการณ์ตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไปปรับเป็น 10,200 บาท และมากกว่า 5 ปี เป็น 10,800 บาท 2.พนักงานรักษาความปลอดภัย จาก 7,500 บาท เป็น 9,000 บาท 3.พนักงานทำความสะอาด จาก 7,500 บาท เป็น 9,000 บาท 4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จาก 8,000 บาท เป็น 15,000 บาท แต่ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี


อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับรายงานว่า สวจ.บางแห่งไม่ได้มีการปรับเงินเดือนให้ลูกจ้างมานานมาก ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ วธ.จึงสั่งปรับเพิ่มเงินเดือนตามความเหมาะสม

ที่มา มติชนออนไลน์ ,http://www.kroobannok.com/64181

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved