ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2556   จำนวนผู้อ่าน 194 คน แบ่งบัน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
    

 

๑.การพัฒนาพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด

  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

. เจตนารมณ์ของกฎหมาย

. แนวทางในการยกร่างกฎหมาย

. สภาพปัญหาของการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

๕.โครงสร้างของพระราชบัญญัติ

. รูปแบบการกระทำความผิด

ดาว์โหลดข้อมูลที่นี่ คลิ๊ก

ขอบคุณที่มาจาก https://www.dsi.go.th/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&view=view.download&catid=12&cid=41&lang=th

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved