ข่าววันที่ 26 กันยายน 2556   จำนวนผู้อ่าน 231 คน แบ่งบัน
เอกชนไทยตื่นตัวเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอาเซียน
    

บริษัทจ้างมหาวิทยาลัยติวเข้มพนักงานเน้นรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านรับกระแสประชาคมอาเซียน โดยพม่ามาเป็นอันดับหนึ่ง

นายเทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทจำนวนมากติดต่อให้สถาบันจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นแก่พนักงาน โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งหลักสูตรเกี่ยวกับพม่ามีมากที่สุด เพราะเอกชนสนใจอยากเข้าไปทำธุรกิจในพม่ากันมาก ทั้งเอกชนรายเล็ก และรายใหญ่ โดยเฉพาะงานสายปิโตรเลียม และธุรกิจบริการด้านสาธารณสุขที่ต้องการรู้จักพม่าอย่างมาก

ทั้งนี้ ความเข้มข้นของเนื้อหาการอบรมขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท

การอบรมจะใช้เวลา ๑-๒ วัน บริษัทส่วนใหญ่ต้องการรู้ว่าเพื่อนบ้านมีนิสัยใจคออย่างไร มีความเชื่อและเคารพบูชาอะไรบ้าง สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ รวมถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น หากจะซื้อของไปฝากคนพม่าที่เจรจาธุรกิจด้วย ควรซื้ออะไรไปให้จึงจะชอบ ขณะที่เรื่องภาษามีความต้องการน้อยกว่าเรื่องวัฒนธรรม เพราะบริษัทตระหนักดีว่าการเรียนเรื่องภาษาเพื่อนบ้านต้องใช้เวลา จึงต้องการเพียงระดับพื้นฐาน เช่น การทักทาย หรือประโยคที่จำเป็นต้องรู้ ซึ่งสามารถแทรกเข้าไปในการอบรมเรื่องวัฒนธรรมได้ แต่ก็เริ่มมีผู้สนใจมาเรียนภาษาเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องทำงานกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved