ข่าววันที่ 22 สิงหาคม 2555   จำนวนผู้อ่าน 533 คน แบ่งบัน
พลังงานนิวเคลียร์
    
พลังงานนิวเคลียร์


พลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จะมีค่ามากมายมหาศาล

ปฎิกิริยาฟิสชั่น ( Fission )

เป็นปฎิกิริยานิวเคลียร์ ที่ใช้อนุภาคนิวตรอน ยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุใดๆ ทำให้นิวเคลียสของธาตุใดๆ แตกตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ 2 นิวเคลียส และนิวตรอน อิสระ เช่น ยิงนิวตรอนไปที่ นิวเคลียสของธาตุ

ยูเรเนียม นิวเคลียสจะแตกตัวได้ นิวเคลียสของธาตุใหม่ คือ แบเรียม และ คริปตรอน และนิวตรอนอิสระ โดยนิวตรอนอิสระจะชนนิวเคลียสของธาตุเริ่มต้นและเกิดปฏิกิริยาฟิสชั่นต่อไป เป็นลูกโซ่

ปฏิกิริยาฟิวชั่น ( Fusion )

เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากธาตุที่มีไอโซโทปต่างกัน ( ธาตุชนิดเดียวกันที่มีโปรตรอนจำนวนต่างกัน ) รวมตัวกันเป็นธาตุใหม่ เช่น ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 2 ตัว รวมตัวกัน ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 3 ตัว จะเกิด

ธาตุใหม่คือธาตุ ฮีเลียม และนิวตรอนอิสระ และพลังงานความร้อนซึ่งก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั้นเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พลังงานความร้อนที่ปล่อยจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิสชั่น

ประโยชน์ของพลังงานนิว เคลียร์ มีอยู่ 2 ทาง คือ

- ประโยชน์ที่ได้จากการทำลาย เช่น การขุดคลอง การระเบิดหิน และการทหาร เป็นต้น

- ประโยชน์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิวชั่นโดยตรง เช่น
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved