ข่าววันที่ 15 มิถุนายน 2555   จำนวนผู้อ่าน 660 คน แบ่งบัน
คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ท.-พ.อ.(147/2555)
      - คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.ท.-พ.อ.(147/2555)
ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved