ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2553   จำนวนผู้อ่าน 1378 คน แบ่งบัน
สบ.ทบ. ขอให้หน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวอักษร(ฟอนต์/Font)มาตรฐาน
    

สบ.ทบ. ขอให้หน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวอักษร(ฟอนต์/Font)มาตรฐานจำนวน ๑๓ รูปแบบของสำนักงานอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน สำหรับการจัดทำเอกสารทางราชการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้แล้วเสร็จก่อน ๕ ธ.ค.๕๓ (หนังสือ สบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๒๑/๘๔๓๖ ลง ๒๐ ต.ค.๕๓)


สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กยข.บชร.๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๓๖๑๗

ดาว์โหลดโปรแกรมที่นี่!!!  FONT SAPA 

ตัวอย่างการติดตั้ง Windows XP , Windows 7

ผู้ประกาศข่าว : Moniter
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved