ข่าววันที่ 10 กรกฏาคม 2562   จำนวนผู้อ่าน 22 คน แบ่งบัน
พิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ
    


เมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 พลตรีสุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ ของทหารใหม่ผลัดที่ 1/62 ทั้ง 7 หน่วยฝึก ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved