ข่าววันที่ 05 ตุลาคม 2561   จำนวนผู้อ่าน 7 คน แบ่งบัน
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สายพลาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2562
     เอกสารประกาศ
ผู้ประกาศข่าว : tanongsak
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved