ข่าววันที่ 17 กันยายน 2561   จำนวนผู้อ่าน 9 คน แบ่งบัน
ราคากลางซื้อวัสดุซ่อมบำรุง สายพลาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2562
     เอกสารราคากลาง
ผู้ประกาศข่าว : tanongsak
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved