ข่าววันที่ 05 กรกฏาคม 2562   จำนวนผู้อ่าน 52 คน แบ่งบัน
การตรวจสอบทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๒
    


เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์ ผบ.บชร.๓ เยี่ยมชมการตรวจสอบทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๒ สถานีที่ ๔ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ๑,๐๐๐"/๒๕ เมตร พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓


ผู้ประกาศข่าว : TiTanic
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved